Nødetater

#Ålesund #Spjelkavik meldt om innbrudd i et klubblokale. Borttatt pc-skjermer, høytaler, videokanon mm. Haddeogså vært uvedkommende på stedet fredag, 3.7.20. Begge forhold anmeldt. Politiet ønsker tips tlf. 02800

#Ålesund Bv, #Spjelkavik stasjon har vert ute på ABA ved Møre ungdomsskule, ingen brann, mest trolig støv etter rengjøring som årsak, retur til stasjonen.

#Ålesund Bv har vert ute med båt fra #Langevåg stasjon samt en bil fra #Spjelkavik stasjon, etter melding om drivende båt ved #Hatlevika, båt tatt inn til land og fortøyd.
Savner du båten din, ta kontakt med Politiet på 02800.

#Ålesund. #Moa. Vogntog kjørt over fortau. Ikke skade på person eller fører. Vogntoget må ha bistand til å bli flyttet fra stedet. Ikke utfordringer for øvrig trafikk på stedet. Politiet vil undersøke årsaken til uhellet.

#Kristiansund. #Nordlandet. Meldt om at det ryker fra en bil som står inntil et trehus. Ikke meldt om åpne flammer. Nødetatene er på veg til stedet.

#Ålesund #Moa. Vogntog kjørt over fortau, kjørt ned et skilt. Kjørt inn i et tre. Ikke meldt om personskade. Nødetatene er på veg til stedet. Noe trafikale utfordringer på stedet.

#Ålesund #Borgundfjordvegen UP gjennomført laserkontroll i 50 sone. Skrevet 5 FF. 1 fører fikk beslaglagt førerkortet. Høyeste hastighet 77km/t .

#Ørsta, melding om brann i en søppelbøtte ved #Vikeøyrane, brannbefalet kjører ned for en kontroll, slokker søppelbøtten og returnerer.

Last mer...