Nyherer og informasjon (Facebook)

27/11-20 14:59

Sunnmøre24

#Nyheiter Opna helsestasjonen att www.morenytt.no/nyheiter/2020/11/27/Opna-helsestasjonen-att-23072123.ece?utm_source=xn--sunnmre24... ... See MoreSee Less

Se på Facebook

27/11-20 14:56

Sunnmøre24

#Nyhende May-Britt og Edvard heidra med frimerke www.vestlandsnytt.no/nyhende/2020/11/27/May-Britt-og-Edvard-heidra-med-frimerke-23072337.ece?utm_... ... See MoreSee Less

Se på Facebook

27/11-20 14:56

Sunnmøre24

#Nyhende Vil kjøpe Hafast-aksjar for 100.000 kroner(pluss) www.vikebladet.no/nyhende/2020/11/27/Vil-kj%C3%B8pe-Hafast-aksjar-for-100.000-kroner-23071591.ece... ... See MoreSee Less

Se på Facebook

27/11-20 14:53

Sunnmøre24

I år går posten til julenissen frå Hareid!: I dag kom sjølvaste julenissen på besøk til bygda! Med seg hadde han ein spesiallaga postkasse for å ta imot alle juleønska frå Sunnmøre. www.hareid.kommune.no/aktuelt/i-ar-gar-posten-til-julenissen-fra-hareid.96126.aspx?utm_source=dlv... ... See MoreSee Less

Se på Facebook

27/11-20 14:46

Sunnmøre24

#rsidarulstein benytter en pause mellom lavtrykkene til en liten treningsøkt i skjærgården. #overflateredning #sunnmøre #sar twitter.com/NSSR/status/1332312715587686402?utm_source=xn--sunnmre24-p8a.no&utm_medium=facebook ... See MoreSee Less

Se på Facebook

27/11-20 14:44

Sunnmøre24

#Nyheiter Stans i Eiksundtunnelen i nesten ein time www.morenytt.no/nyheiter/2020/11/27/Stans-i-Eiksundtunnelen-i-nesten-ein-time-23071693.ece?utm_so... ... See MoreSee Less

Se på Facebook

27/11-20 14:29

Sunnmøre24

#Nyhende To nye koronasmitta i Stad mre.no/to-nye-koronasmitta-i-stad/19.10241?utm_source=xn--sunnmre24-p8a.no&utm_medium=facebook ... See MoreSee Less

Se på Facebook

27/11-20 14:28

Sunnmøre24

#nyhetsstudio Eiksundtunnelen er open igjen www.smp.no/nyhetsstudio/2020/11/27/Eiksundtunnelen-er-open-igjen-23071372.ece?utm_source=xn--sunn... ... See MoreSee Less

Se på Facebook

27/11-20 14:25

Sunnmøre24

#Nyhende To bilar måtte ha bilberging www.vikebladet.no/nyhende/2020/11/27/To-bilar-m%C3%A5tte-ha-bilberging-23071615.ece?utm_source=xn... ... See MoreSee Less

Se på Facebook

27/11-20 14:25

Sunnmøre24

#Nyhende Eigaren har gjort det han kan www.vestlandsnytt.no/nyhende/2020/11/27/Eigaren-har-gjort-det-han-kan-23066198.ece?utm_source=xn-... ... See MoreSee Less

Se på Facebook

27/11-20 14:23

Sunnmøre24

Smittevernråd for desember: Status i Herøy viser at vi har teke snart 2500 testar og hatt 13 tilfelle av Covid-19 i kommunen sidan pandemien starta. Det er eit lågt tal på smitta i samanlikning til fleire nabokommuner og landet elles. www.heroy.kommune.no/aktuelt/smittevernrad-for-desember.96122.aspx?utm_source=dlvr.it&utm_medium=... ... See MoreSee Less

Se på Facebook

27/11-20 14:14

Sunnmøre24

#Nyhende Eiksundtunnelen opna etter bilberging mre.no/eiksundtunnelen-opna-etter-bilberging/19.10240?utm_source=xn--sunnmre24-p8a.no&utm_medium=... ... See MoreSee Less

Se på Facebook

27/11-20 14:10

Sunnmøre24

#Nyhende Vil kjøpe Hafast-akskjer for 100.000 kroner(pluss) www.vikebladet.no/nyhende/2020/11/27/Vil-kj%C3%B8pe-Hafast-akskjer-for-100.000-kroner-23071591.ec... ... See MoreSee Less

Se på Facebook

27/11-20 14:00

Sunnmøre24

#Nyheiter Stans i Eiksundtunnelen www.morenytt.no/nyheiter/2020/11/27/Stans-i-Eiksundtunnelen-23071693.ece?utm_source=xn--sunnmre24... ... See MoreSee Less

Se på Facebook

27/11-20 13:55

Sunnmøre24

#Nyhende To bilar må ha bilberging www.vikebladet.no/nyhende/2020/11/27/To-bilar-m%C3%A5-ha-bilberging-23071615.ece?utm_source=xn--s... ... See MoreSee Less

Se på Facebook

27/11-20 13:44

Sunnmøre24

#Nyhende Eiksundtunnelen er stengt mre.no/eiksundtunnelen-er-stengt/19.10240?utm_source=xn--sunnmre24-p8a.no&utm_medium=facebook ... See MoreSee Less

Se på Facebook

27/11-20 13:42

Sunnmøre24

Fv 61 Sunnmøre: Ferjestrekningen Hareid - Sulesund er åpnet. I forbindelse med innfasing blir 13:10 fra Hareid og 13:40 fra Sulesund innstilt. Deretter ordinær trafikk. twitter.com/VTSMidt/status/1332294572240736257?utm_source=xn--sunnmre24-p8a.no&utm_medium=facebook ... See MoreSee Less

Se på Facebook

27/11-20 13:42

Sunnmøre24

#nyhetsstudio Eikusundtunnelen er stengd www.smp.no/nyhetsstudio/2020/11/27/Eikusundtunnelen-er-stengd-23071372.ece?utm_source=xn--sunnmre... ... See MoreSee Less

Se på Facebook

27/11-20 13:36

Sunnmøre24

#nyhetsstudio Ferja i ruten igjen www.smp.no/nyhetsstudio/2020/11/27/Ferja-i-ruten-igjen-23070395.ece?utm_source=xn--sunnmre24-p8a.... ... See MoreSee Less

Se på Facebook

27/11-20 13:30

Sunnmøre24

#nyhetsstudio Eiksundtunnelen er stengd www.smp.no/nyhetsstudio/2020/11/27/Eiksundtunnelen-er-stengd-23071372.ece?utm_source=xn--sunnmre2... ... See MoreSee Less

Se på Facebook

27/11-20 13:24

Sunnmøre24

#Nyheiter Føreslår å bruke 420 000 kroner på renovering av orgel www.vestnesavisa.no/2020/nyheiter/foreslar-a-bruke-420-000-kroner-pa-renovering-av-orgel/?utm_sou... ... See MoreSee Less

Se på Facebook

27/11-20 13:24

Sunnmøre24

#Nyhende Når systemet sviktar www.vestlandsnytt.no/nyhende/2020/11/27/N%C3%A5r-systemet-sviktar-23070553.ece?utm_source=xn--sun... ... See MoreSee Less

Se på Facebook

27/11-20 13:24

Sunnmøre24

På saklista: I veke 49 skal kommunale råd og hovudutvala i Sande ha politiske møter.

Ungdomsrådet møter mandag 30.11 kl 17.30
Råd for personar med nedsett funksjonsevne møter tysdag 01.12 kl 09.30
Eldrerådet møter tysdag 01.12 kl 09.30

Hovudutvala har møte onsdag 3. desember, Helse- og oppvekstutvalet kl 13.00 og Næring, teknisk og miljøutvalet kl 16.00. www.sande-mr.kommune.no/aktuelt/pa-saklista.96121.aspx?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
... See MoreSee Less

Se på Facebook

27/11-20 13:23

Sunnmøre24

#nyhetsstudio 665 kundar mista straumen www.smp.no/nyhetsstudio/2020/11/27/665-kundar-mista-straumen-23071223.ece?utm_source=xn--sunnmre2... ... See MoreSee Less

Se på Facebook

27/11-20 13:21

Sunnmøre24

Formannskapet si innstilling til budsjett for 2021 og økonomiplan for 2021-2024: I samsvar med kommunelova § 14-3, 4.ledd vert formannskapet si budsjettinnstilling med dette lagt ut til offentleg ettersyn. I protokollen frå formannskapet si sak 115/20 går også fram dei andre forslaga som vart sett fram i høve budsjett og økonomiplan.

Budsjett og økonomiplan skal handsamast av kommunestyret måndag 14.12.2020. www.sykkylven.kommune.no/aktuelt/formannskapet-si-innstilling-til-budsjett-for-2021-og-okonomipla...
... See MoreSee Less

Se på Facebook

@Twitter@FacebookAndroid APP